Јавне набавке

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Референтни број 404-41/2021-IV

Предмет набавке: Услуге обезбеђења

ЈН бр. 404-68/2020-IV

Предмет јавне набавке: Туристичке услуге са циљем промоције специјалног резервата природе Краљевац (за потребе...

ЈН бр. 404-102/2019-IV

Предмет јавне набавке: Услуга за израду два наутичка пловила – шајке, бродића са веслима, мотором и једрима капацитета...

ЈН бр. 404-02-2750/20

Предмет јавне набавке: Туристичке услуге са циљем промоције специјалног резервата природе Краљевац (за потребе...

ЈН бр. 404-50/2020-IV

Предмет јавне набавке: Набавка услуга чувања и одржавања понтона на Дунавцу у Ковину

ЈН бр. poziv 404-94/2019-IV

Предмет јавне набавке: Туристичке услуге са циљем промоције специјалног резервата природе Краљевац (за потребе...

ЈН бр. poziv 404-86/2019-IV

Предмет јавне набавке: Услуга за израда два наутичка пловила – шајке, бродића са веслима, мотором и једрима капацитета...

ЈН бр. poziv 404-74/2019-IV

Предмет јавне набавке: Набавка услуга из области екологије, руралног туризма и туризма уопште за потребе Туристичке...

ЈН бр. 404-29/2019-IV

Предмет јавне набавке: Набавка услуга чувања и одржавања понтона на Дунавцу

ЈН бр. 404-67/2018-IV

Предмет јавне набавке: Набавка услуга чувања и одржавања понтона на Дунавцу

ЈН бр. 404-38/2017-IV

Предмет јавне набавке: Набавка услуга чувања и одржавања понтона на Дунавцу

© 2023 Туристичка организација општине Ковин. Сва права задржана.