Јавне набавке

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈН бр. poziv 404-74/2019-IV

Предмет јавне набавке: Набавка услуга из области екологије, руралног туризма и туризма уопште за потребе Туристичке...

ЈН бр. 404-29/2019-IV

Предмет јавне набавке: Набавка услуга чувања и одржавања понтона на Дунавцу

ЈН бр. 404-67/2018-IV

Предмет јавне набавке: Набавка услуга чувања и одржавања понтона на Дунавцу

ЈН бр. 404-38/2017-IV

Предмет јавне набавке: Набавка услуга чувања и одржавања понтона на Дунавцу

© 2019 Туристичка организација општине Ковин. Сва права задржана.