Tематски скуп у Новом Саду

Tематски скуп у Новом Саду


У петак 7. децембра 2018. године у Новом Саду у Привредној комори Војводине, одржан је тематски скуп на тему: "Салаши и сеоска домаћинства као значајан сегмент туристичке понуде". У организацији је учествовао и "Дневник-Пољопривредник" АД. Укратко је било представљено шта се очекује од новог Закона о туризму и Закона о угоститељству. Поменута је финансијска подршка ресорних покрајинских институција, значај удруживања, медијска подршка у развоју руралног (сеоског) туризма, промоције на домаћем и иностраном тржишту као и примери добре праксе.
Према Стратегији развоја туризма од 2016. до 2025. године рурални туризам ће бити један од значајнијих туристичких производа за развој туризма. Помоћник министра у Министарству трговине, туризма и телекомуникација др. Рената Пинџо је истакла да су неке од кључних промена за физичка лица пружаоце услуга смештаја, које предвиђа нови Закон о угоститељству, паушално плаћање пореза и боравишне таксе, пословање без посредника као и увођење инфирмационог система Е-turista. 
Многобројним посетицима, на скупу су се обратили и др. Гордана Радовић, директорка "Дневник-Пољопривредник " АД, Сергеј Тамаш помоћник за туризам и регионално-привредну сарадњу у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам.
Међу бројним учесницима власника салаша, у излагању својих искустава и примера из праксе, представио се и Ерне Дани из Скореновца који је изнео презентацију на тему:" Значај удруживања за продају туристичког производа руралних средина".
Представљен је и туристички и гастрономски водич "Салаши за Вас" од стране самог аутора, Мирослава Божина.
Током протеклих година ревитализовани су бројни салаши и вредност ове туристичке понуде све више расте. Туристи имају могућност упознавања са традицијом, културом и обичајима краја, па треба искористити постојеће капацитете јер се на тај начин могу обезбедити додатни приходи за сеоска домаћинства.
Тематском скупу у Новом Саду, уз директорку ТОО Ковин Дивну Кирилов, присуствовала је и Љиљана Амбруш, председница ЕУСТ ДЕЛИБЛАТО ОАЗА из Делиблата.
 

© 2022 Туристичка организација општине Ковин. Сва права задржана.